Context

Adequaat in kunnen spelen op de (veranderende) opgave die de steeds minder maakbare omgeving van ons vraagt, vraagt niet alleen flexibiliteit van mens en organisatie, maar ook van voorwaarden en regelingen. Daar waar kaders belemmerd zijn voor de inzet van medewerker op opgaven, zal moeten worden bezien waar de flexibiliteit kan worden gevonden. De in 2017 overeengekomen CAO sluit hierbij aan.

Acties

  1. Wij komen tot verdere flexibilisering van ons formatiebeheer.
  2. Wij maken het aanbod van werk transparant voor alle medewerkers en benutten aanwezige talenten zo veel mogelijk.
  3. Wij geven de Flexpool een structureel karakter.

Toelichting op voortgang

Dit jaar hebben we de spelregels rond formatiebeheer versimpeld. In 2019 evalueren we deze spelregels en stellen we zo nodig bij. Wij publiceren praktisch alle vacatures, tijdelijke functies en klussen op intranext; daarmee is het aanbod van werk transparant. Vanaf 1 oktober 2017 is het experiment met de flexpool van start gegaan met drie flexpoolers.  Wij hebben de flexpool in juli 2018 geëvalueerd met als conclusie dat het experiment flexpool is geslaagd. De flexpool voorziet in een behoefte en heeft voldaan aan de gewenste opzet en werkwijze. Om die reden is de flexpool conform planning in september/oktober 2018 uitgebreid met 3 a 4 fte.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.