Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden, waarbij leden rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de provincie worden gekozen. Op 20 maart 2019 hebben Provinciale Statenverkiezingen plaats gevonden. Het aantal Statenleden van een provincie is afhankelijk van het aantal inwoners. Voor Overijssel is het aantal zetels vastgesteld op 47. De huidige samenstelling van Provinciale Staten is als volgt:

CDA

9 zetels

Forum voor Democratie
VVD

6 zetels
6 zetels

GroenLinks

5 zetels

PvdA

4 zetels

ChristenUnie

4 zetels

PVV

3 zetels

SP

3 zetels

D66

3 zetels

SGP

2 zetels

50PLUS

1 zetel

Partij voor de Dieren

1 zetel

Totaal

47 zetels

De samenstelling van de Provinciale Staten van 2015-2019 kunt u hier vinden.

Statengriffie
De statengriffie heeft primair tot doel om de Provinciale Staten te ondersteunen in haar functioneren. De ondersteuning door de statengriffie behelst onder meer de secretariële ondersteuning van Provinciale Staten en Statencommissies. De taken zijn daarnaast aangevuld met taken op het gebied van communicatie, procesmatige advisering, voorlichting en controle. De griffier van de Provinciale Staten is mw. R. (Renée) Wiggers.