Context

Om de kansen te benutten en de uitdagingen het hoofd te bieden benaderen stad en land in samenhang. De steden, kernen en regio’s zijn primair zelf aan zet. Wij faciliteren en stimuleren initiatieven van inwoners, ondernemers en partners. Vanuit de motivatie om vitale en leefbare binnensteden te realiseren is de provincie aangesloten bij de stadsbeweging door kennisdeling, verbindingen en met financiële impulsen te investeren. Met de inspanningen van de provincie wordt de beweging versnelt en vergroot. Met kleine en grote stappen komen wij tot  transformatie en herstructurering van het stedelijk gebied. Hierbij benutten wij de data van onder andere het onderzoek De Kracht van Oost Nederland.