Inleiding

Ontwikkelingen

Cultuur is een belangrijke verbindingsfactor in de samenleving. Het bepaalt en vormt onze identiteit en draagt bij aan de economie en aan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. Het zorgt voor een levendige provincie. Cultuureducatie en talentontwikkeling zijn daarom belangrijke dragers voor een levendig cultureel klimaat nu en in de toekomst. Creatieve culturele vaardigheden zijn bovendien inte ...