Inleiding

Het overzicht van structurele en incidentele baten en lasten toont per budget de specifieke eigenschappen. Het laat zien of een budget een structureel of incidenteel karakter heeft. Dat is ook waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezicht op houdt. Zij toetsen het duurzaam financieel evenwicht van de Begroting en meerjarenraming van provincies. Duurzaam financieel even ...

Spelregels

Het beleid voor structurele en incidentele baten en lasten bevat hoofdregels en uitzonderingen. Deze zijn op 8 november 2017 vastgesteld met de Begroting 2018 (PS/2017/664).De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel aanvullende spelregels geformuleerd, zie hieronder:Hoofdregels Het karakter van baten en lasten bepalen we vooraf. Deze hoofdregel zorgt ervoor dat de gehele looptijd bij ...

Overzicht

Begroting 2018

Rekening 2018

Saldo 2018

Saldo na bestemming (baten -/- lasten)

14.523

14.523

Totaal baten

924.425

890.916

-33.509

- waarvan incidentele baten

545.933

506.839

-39.095

- waarvan structurele baten

378.492

384.077

5.585

waarvan structurele onttrekkingen aan reserves

-60

35

96

Totaal lasten

924.425

876.393

-48.033

- waarvan incidentele lasten

583.042

555.734

-27.308

- waarvan structurele lasten

341.384

320.659

-20.725

waarvan structurele toevoegingen aan reserves

58.729

58.729

-

Specificatie