Context

Wij voldoen voor de onderliggende prestaties aan de wettelijke normen maar zien kansen (bijvoorbeeld op het gebied van asbest en externe veiligheid) om Overijssel duurzamer, gezonder en veiliger te maken. Hierbij anticiperen wij ook op het Asbestdakenverbod per 2024 door uitvoering van het Plan van Aanpak asbestdaken.