Context

Voor de versterking van de economische structuur is het aantrekken van grotere ondernemers een belangrijke kans om werkgelegenheid te scheppen in Overijssel, nieuwe waardeketens van bedrijven te laten ontstaan en bestaande ketens te versterken. De provincie speelt al jaren een rol in acquisitie met de uitvoeringsorganisatie Oost NL. Zij voert deze taak uit, samen met partners als de Netherlands Foreign Investment Agency en gemeenten. Acquisitie is arbeidsintensief werk. Wij intensiveren de acquisitie-inspanningen. Naast generieke inspanningen bieden wij extra ondersteuning aan regionale acquisitiestrategieën (Twente, regio Zwolle en regio Stedendriehoek).

Internationale vestigingsfactoren. Om buitenlandse bedrijven en internationale werkers aan te kunnen trekken is van het belang om de internationale vestigingsfactoren op orde te hebben. De provincie investeert mee in provinciedekkend, erkend internationaal voortgezet en basisonderwijs en een provinciedekkende dienstverlening voor expats. Dergelijke voorzieningen ondersteunen de provinciale acquisitiestrategie.

Acties

  1. Wij steunen de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL voor de acquisitie van (tenminste) vijf bedrijven respectievelijk uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven (20 projecten).
  2. Wij stimuleren de samenwerking tussen de internationale scholen in Overijssel, het expatcenter en het Middelbaar- en Hoger Onderwijs.
  3. Wij stimuleren en ondersteunen ontwikkelingen op het gebied van logistiek en HTSM, waaronder composieten, fotonica en smart industry.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Door onze ondersteuning heeft Oost NL 15 vestigings- of uitbreidingsprojecten gerealiseerd. Deze projecten leiden tot 479 arbeidsplaatsen en € 70 miljoen aan investeringen.

Actie 2: Aan ROC Landstede Zwolle is een subsidie verstrekt ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het internationaal onderwijs. Landstede wil een bijdrage leveren aan het versterken van het internationaal onderwijs in de regio, door de International School Eerde te positioneren als backbone van het internationaal onderwijs in de regio en deze te verbinden aan de andere internationale onderwijscomponenten binnen Landstede. Dit zorgt voor een sluitend en doorlopend internationaal onderwijsaanbod in Overijssel en versterkt de positionering van Overijssel als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijvigheid en talenten. Het onderwijs schept één van de voorwaarden die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van economische ontwikkeling, groei en vestigingsklimaat.

Aan het Expat Centre Twente is een subsidie verstrekt om hun dienstverlening aan bedrijven en hun buitenlandse kenniswerkers uit te breiden naar de regio's Deventer en Zwolle. Door de uitbreiding wordt het voor bedrijven in de provincie Overijssel eenvoudiger om buitenlandse kenniswerkers aan te nemen.

Actie 3: Aan de 3 regio's in Overijssel is een aanbod gedaan om extra acquisitiekracht te realiseren voor de regio. De provincie financiert 50% van de inzet indien deze bij Oost NL wordt ondergebracht. De regio's Zwolle en Twente hebben hier gebruikt van gemaakt. In Zwolle wordt extra inzet gepleegd op de sectoren logistiek en agro-food. In Twente is het project 'Business in Twente' van start gegaan. Dit heeft geleid tot extra arbeidsplaatsen en investeringen in Twente op het gebied van HTSM en logistiek.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is noodzakelijk voor de afronding van het programma in 2019. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 155.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.4.3 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft de rol van opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit)