Context

We doen zo min mogelijk nieuwe grootschalige investeringen in de infrastructuur en zetten eerst in op beter en slimmer gebruik. De beschikbare structurele financiële middelen zetten we in voor beheer, onderhoud en exploitatie. Waar onderhoud aan de orde is maken we 'werk met werk' door de infrastructuur bij onderhoud zo veel mogelijk aan te passen conform beleid en recente inzichten.