Context

Volgens het coalitieakkoord 'Overijssel Werkt!' verbinden we ons samen met onze partners aan de ambities van de in gang gezette gebiedsontwikkelingen.