Context

Onze focus voor het herstellen van de bodemkwaliteit ligt op de aanpak van de spoedeisende werkvoorraad, asbestlocaties en het Olasfaterrein. Spoedeisend zijn locaties met een (potentiële) ernstige bodemverontreiniging waar sprake is van onaanvaardbare risico’s voor mens, ecosysteem en risico van verspreiding. Daarnaast wordt met name in de gemeente Hof van Twente en omliggende gemeenten gewerkt aan de aanpak van de asbestproblematiek in de bodem.

Het kader voor de werkzaamheden gericht op het herstel van de bodemkwaliteit wordt gevormd door het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020. De Wet bodembescherming zal naar verwachting in 2019 binnen de convenantperiode worden ingebouwd in de Omgevingswet. Dit zal consequenties hebben voor de rol van de provincie.