Context

Cultuureducatie, cultuurparticipatie en talentontwikkeling liggen in het verlengde van elkaar. Zij vormen een keten met onder andere (basis)scholen, vele verenigingen, muziekscholen, poppodia en productiehuizen . In de periode 2013-2016 is een nieuwe koers ingezet. Tijdens het participatieproces ‘Spot On! Cultuur in de Schijnwerpers’ geeft het werkveld aan dat dit de goede weg is en dat continuïteit nodig is om op lange termijn vruchten te kunnen plukken. Wij stimuleren onze partners die zich binnen deze keten inzetten. Dit doen wij onder andere  op basis van het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023 en het Cultuurmanifest Oost-Nederland 2017-2020.