Context

In 2007 heeft het Rijk de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens overgedragen aan de provincie Overijssel, met de afspraak dat wij deze ombouwen naar een veilige regionale stroomweg van 100 km per uur. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (NN-5136) waarin een maatregelenpakket, uitvoeringsperiode en een beperkte financiële vergoeding is opgenomen. Gemeente Hardenberg is medefinancier voor € 4,5 miljoen. Wij hebben overeenstemming met de provincie Drenthe over het realiseren van de ongelijkvloerse kruising 't Klooster op Drents grondgebied. Wij leveren een bijdrage van € 2,2 miljoen.

De verwachte einddatum is in 2018. De verwachte eindoplevering is in maart 2019 en de openstelling is eind 2018 voorzien. De realisatie van de N34 start medio 2017.

De raming van het beschikbare investeringskrediet voor deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Realisatie N34

Toelichting op voortgang

Het vernieuwde gedeelte van de N34 tussen Witte Paal en de Drentse grens is in november 2018 in gebruik genomen.

Na de afronding van de aansluitingen van de nieuw aangelegde tunneltjes is het gehele gedeelte tussen Witte Paal en de grens bij Drenthe op 16 januari 2019 ingericht als stroomweg met een maximum snelheid van 100 km/uur.

Het Overijsselse gedeelte op - en nabij de Drentse grens wordt nog, zoals eerder overeengekomen, door de provincie Drenthe uitgevoerd.

Belangrijke data

Openstelling provinciale weg N34 op 10 november 2018.

Openstelling onderliggend wegennet 21 december 2018.

Oplevering N34 inclusief onderliggend wegennet 31 maart 2019.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Provincie Overijssel is voor ruim 90% investeerder in de ombouw, maar is ook eigenaar van de weg en dus ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N34 Witte Paal - Grens Drenthe