Context

De afgelopen jaren was er een aanzienlijk piek in het aantal bezwaarschriften, onder meer op het gebied van Natuurbeschermingswet en energieleningen. Wij voorzien voor dit jaar een aantal bezwaarschriften dat meer in de buurt ligt van het gemiddelde in de jaren voor de piek (135 bezwaarschriften).

Acties

  1. Wij behandelen bezwaarschriften en klachten, waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en oplossingsgerichtheid.
  2. Wij monitoren de tevredenheid van bezwaarmakers.
  3. Wij blijven de toepassing van de methode Overijssel versterken in de primaire fase.

Toelichting op voortgang

Afgelopen jaar werden 148 bezwaarschriften ontvangen tegen provinciale besluiten. Dat was fors minder dan de jaren daarvoor. Die daling wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een daling in het aantal Natuurbeschermingswetzaken.

151 bezwaarschriften zijn afgedaan. 86% daarvan is behandeld binnen de wettelijke termijn. Dat is - in vergelijking met andere overheden - een goede score. Van de 151 bezwaarschriften werden 21 bezwaren geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Maar liefst 59 bezwaarschriften werden ingetrokken, veelal omdat aan de bezwaren tegemoet kon worden gekomen.

Afgelopen jaar heeft de rechter in 21 zaken een uitspraak gedaan over een besluit dat werd genomen door Gedeputeerde Staten. In 3 zaken kreeg de appelant gelijk en werd de beslissing van GS vernietigd.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.