Ontwikkelingen

  1. In het Coalitieakkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting bevroren blijven op het huidige tarief. Het tarief blijft daarmee 79,9 opcenten tot en met 2019.
  2. In 2018 heeft een actualisatie van de Belastingverordening Overijssel en de bijbehorende tarieventabel plaatsgevonden (PS/2018/647). Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. In deze actualisatie zijn de uitkomsten van de vierjaarlijkse evaluatie verwerkt.

Beleidskader

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel. De huidige en voorgaande verordening vindt u hier.