Context

Vanuit wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen het jaarverslag 2017 en de begroting 2019 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen.

Toelichting op voortgang

We stelden het Jaarverslag 2017 op. De accountant controleerde dit jaarverslag waarna het bestuurlijk is vastgesteld in het overleg met de stortplaatsexploitanten op 7 december 2018. In dit overleg bespraken de exploitanten ook de begroting 2019 en stemden zij met deze begroting in.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.