Inleiding

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen in de samenleving vragen om een overheid die daar goed op aangesloten is. Een overheid die dichtbij en bereikbaar is. Die weet wat er in de samenleving leeft. Die daar naar luistert en inspeelt op de ontwikkelingen en kansen. Het gaat om ruimte voor initiatieven en betrokkenheid van inwoners bij beleid. Tegelijkertijd tonen we daadkracht. De veranderende verhouding overheid en sa ...