Context

Wij dragen bij aan het verhogen van de kwaliteit van het openbaar bestuur door effectieve en efficiënte samenwerking met bestuurlijke partners, heldere verhoudingen tussen de overheden en vermindering van bestuurlijke drukte. Naar aanleiding van de rapporten ‘Maak Verschil’ en ‘Kracht van Oost’ werken we intensief samen aan de vorming van regionale agenda’s en financieringsmodellen.