Context

In 2018 wordt het project elektrificatie en vernieuwing van de spoorlijn Zwolle-Kampen afgerond. In 2017 wordt het grootste deel van de werkzaamheden uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 wordt het laatste deel van dit project opgeleverd: de onderdoorgang bij het station Zwolle Stadshagen. Per ingang van de dienstregeling 2018 (op 10 december 2017) gaan de nieuwe elektrische treinen rijden met een stop op het nieuwe station Zwolle Stadshagen. Vanaf december 2017 zal Syntus deze concessie uitvoeren.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.

Toelichting op voortgang

Begin december 2017 maakte ProRail aan de provincie en gemeenten bekend dat de gevraagde snelheidsverhoging van 100 naar 140 km/uur tussen station Stadshagen en station Kampen geen doorgang kon vinden. In het project is door ProRail onvoldoende rekening gehouden met de bodemgesteldheid, waardoor het baanvak onvoldoende stabiel is. Hierdoor is station Stadshagen vanaf 10 december 2017 nog niet in gebruik genomen. De onderdoorgang bij Stadshagen is in de zomer van 2018 wel opengesteld.

Provincie, gemeenten, ProRail en Keolis hebben intensief overleg gevoerd om te komen tot een oplossing voor de gevolgen van de slechte bodem onder de spoorlijn en de opening van station Zwolle Stadshagen. Dit heeft in december 2018 geresulteerd in een akkoord tussen partijen. De inzet is om station Zwolle Stadshagen in december 2019 voor de reiziger te openen of eerder als dit mogelijk is. Dit met een betrouwbare en veilige halfuurdienst Zwolle-Stadshagen-Kampen bij 100 km/uur tussen Stadshagen en Kampen. In 2019 voeren ProRail en Keolis diverse maatregelen/onderzoeken uit om dit mogelijk te maken. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal voor de bediening van station Stadhagen toestemming moeten verlenen.

Financiën

Binnen beleidsdoel 4.2 is € 5,8 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen. Op deze prestatie is € 3,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Reden hiervoor is opschorting van betaling van de facturen i.v.m. de discussie met ProRail.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen

Mijlpalen:

Voortgangsbericht - Kamperlijn aan uw Staten d.d. 1 maart PS/2018/182Voortgangsbericht - Kamperlijn aan uw Staten d.d. april 1 juni PS/2018/332Statenbrief - Informatie over treinverbinding Zwolle-Kampen PS/2018/845Statenbrief - Uitkomsten gesprekken Kamperlijn en eindrapport Twynstra Gudde PS/2018/1037