Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie PS/2014/341 , het programma Overijssel 20XX en de Participatiecode PS/2014/1080 onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij zullen u in elk Statenvoorstel dat zich er voor leent actief informeren over de wijze van inwoners/overheidsparticipatie.
  2. Wij bieden desgewenst ondersteuning vanuit het programma 'Eigentijds Bestuur' aan de participatiewerkgroep van uw Staten.
  3. Wij ondersteunen op verzoek gemeenten, waterschappen en andere organisaties in en buiten Overijssel over een eigentijdse invulling van participatie.

Toelichting op voortgang

In elk (relevant) statenvoorstel wordt aangegeven op welke manier en met welke partijen wordt samengewerkt. Zie bijvoorbeeld de statenvoorstellen van de Provinciale Inpassingsplannen of het Investeringsvoorstel in fotonica vanuit programma Technology Base Twente, Overijssel Circulair in 2050, of de Vaststelling Nota van Uitgangspunten OV concessies Flevoland, Gelderland en Overijssel.

In 2018 is er geen ondersteuningsverzoek geweest vanuit de Staten.

Zie verder ook 7.2.2

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.