Context

Er ontstaan steeds meer initiatieven die bijdragen aan een grotere zelfstandigheid van inwoners van Overijssel, op het brede terrein van wonen, werken en leven. Wij hebben een belangrijke rol in het verbinden van gemeenten, het veld en lokale initiatiefnemers. Deze is complementair aan gemeentelijke inzet. De kennis en ervaring die lokaal ontstaat, is bruikbaar voor alle Overijsselaars. Wij bouwen in 2018 verder aan het kennisnetwerk sociale kwaliteit dat in 2017 ontstaan is uit een intensieve samenwerking tussen onze kennispartners. In een interactief proces, hebben we inhoud gegeven aan het uitvoeringsprogramma 2018 en 2019. Dit doen we vanuit de vier bestaande prestatielijnen: gezond bewegen, zelfstandig leven, Overijssels Noaberschap en delen en leren.