Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken ons expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven van de samenleving. Overheden  zoeken naar manieren om beleid meer interactief vorm te geven. We investeren daarom in het gezamenlijk opbouwen, vergaren en verspreiden van kennis over ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de democratie.

Acties

  1. Wij bereiken minimaal 5.000 jongeren (15 t/m 22 jaar) rechtstreeks via Statenspelen, gastlessen en debatbijeenkomsten. We gaan de bestaande samenwerking (nu 17 gemeenten) uitbreiden tot minimaal 20 gemeenten.
  2. Aan de hand van pilots verbreden wij de inzet naar verschillende doelgroepen (VWO, HAVO, MAVO, MBO, VMBO).
  3. De Jongerenraad brengt 2 adviezen uit over actuele provinciale onderwerpen. In samenwerking met lokale jongerenraden maken ze een kieswijzer voor jongeren voor de gemeenteraadsverkiezingen in opmaat naar de provinciale verkiezingen. Daarnaast wordt in samenwerking met de jongerenraad Noordrijn-Westfalen een visie opgesteld over gezamenlijke grensoverschrijdende thema’s, te starten met duurzaamheid.
  4. Wij evalueren de impact van het platform Jij&Overijssel en bezien op basis van de uitkomst welke vervolgacties we inzetten. Daarbij onderzoeken we ook de betrokkenheid van gemeenten.
  5. Wij gaan samen met het Trendbureau Overijssel en de VNG-Overijssel, seminars organiseren over de belangrijke toekomstige opgaven voor het openbaar bestuur zoals klimaat & milieu, digitalisering, nieuwe organisatievormen en samenleven.

Toelichting op voortgang

We hebben afgelopen jaar ruim 6000 jongeren bereikt met onze activiteiten van Overijssel Doet Mee en hebben de samenwerking met gemeenten uitgebreid en geïntensiveerd. Mede met de introductie van de escaperoom in de oude Statenzaal en de eerste stappen naar het bouwen van een curriculum burgerschap met ROC Twente en MBO Deltion hebben we de brug naar het bereiken van MBO-leerlingen verstevigd.

Op basis van de evaluatie van het platform en de analyse van de 1300 actieve gebruikers en hun initiatieven is voor dit jaar ingezet op het vergroten van gebruikersondersteuning van individuele initiatieven en inzet te plegen op ten minste vier grotere acties in samenwerking met Overijsselse beleidsmakers. De betrokkenheid van gemeenten, zoals bij het project Levensboom van Staphorst, wordt nader onder de loep genomen bij inzet op grote participatietrajecten, ook vanuit het netwerk van Studio Vers Bestuur.

De uitvoering van werkzaamheden van het Trendbureau is uitgevoerd conform planning. Zie ook 7.2.4

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.