Context

De sanering Olasfa is een verplichting van de provincie in het kader van de Wet bodembescherming die al meerdere jaren loopt. De vervuiling is veel omvangrijker dan verwacht, waardoor er meer tijd nodig is dan oorspronkelijk gepland. Onze huidige planning is erop gericht de sanering in 2017 af te ronden. Vanaf 2018 pakken we fase 3 dat wil zeggen, de nazorg en de herinrichting op. Het terrein heeft een bedrijfseconomische en recreatieve functie; onder meer voor verbeteren logistiek en parkeergelegenheid voor het farmaceutisch bedrijf Abbott.

Acties

  1. Contractuele afronding: we zetten alles op alles om de actieve sanering in 2017 af te kunnen ronden. De uitvoerder houdt contractuele verplichting in fase 3, maar de contractuele afrekening kan grotendeels in 2018 plaatsvinden.
  2. Omgevingsmanagement: wij voeren de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 over de periode 2016-2018 uit.
  3. Wij dragen het gesaneerde terrein over aan Rijkswaterstaat en Abbott.

Toelichting op voortgang

Op 21 juni 2018 is een aangepast saneringsplan ingediend bij het bevoegd gezag voor het verkrijgen van een vergunning. Begin 2019 is de beschikking afgegeven. Sindsdien is de stoomsanering gestopt. We kunnen het terrein afkoelen en herinrichten binnen het tijdsbestek van een jaar. Als nazorg monitoren we de concentraties in de bodem gedurende een periode van 10 jaar. De uitvoerder houdt contractuele verplichtingen voor de monitoring nadat de actieve sanering gestopt is. De contractuele afrekening vindt in 2019 plaatst.

Met de omwonenden is afgesproken dat de Regeling Tegemoetkoming Sanering Olasfa 2016 wordt opengesteld na afronding van alle saneringswerkzaamheden. De regeling wordt in 2019 opengesteld.

Ook de overdracht van het gesaneerde terrein aan Rijkswaterstaat en Abbott zal in 2019 plaatsvinden.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is de beschikkinghouder in het kader van de wet bodembescherming en is ook opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Sanering Olasfa-terrein