Context

In het Koersdocument natuur voor elkaar, dat is ontwikkeld als bouwsteen voor de provinciale Natuurvisie, is een aanpak ontwikkeld om natuur, economie en samenleving met elkaar te verbinden. Daarmee geven wij verder invulling aan afspraken met het Rijk en de partners van Samen Werkt Beter op dit vlak. Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap, zowel bij de Natuurnetwerk Nederland als elders in het landelijk gebied en in de stad. Wij willen deze rol versterken.

  • Als beleidsontwikkelaar zoeken wij naar nieuwe strategieën om de betekenis van natuur en landschap voor mensen te vergroten en te zorgen voor een wederzijdse versterking van “economie en natuur” en “samenleving en natuur”.
  • Als facilitator bieden wij ruimte aan en ondersteunen wij initiatieven van ondernemers en inwoners op deze gebieden.