Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail met betrekking tot de realisatie 2e perronspoor en snelheidsverhogende maatregelen op de trajecten Zwolle - Heino en Nijverdal - Wierden.
  2. Wij dragen samen met de partners zorg voor extra sneltreinritten in de spits.

Toelichting op voortgang

Actie 1

Het 2e perronspoor in Zwolle is in de zomer van 2018 gereed gekomen. Met ingang van 27 augustus is de Intercity tussen Zwolle en Enschede gaan rijden. Een lang gekoesterde wens van reizigers ging hiermee in vervulling. De reistijd tussen de twee grootste steden van Overijssel is met bijna een kwartier afgenomen naar een reistijd van 50 minuten. Ook kunnen meer reizigers, door de extra treinverbinding, in de spits een zitplaats vinden.

Actie 2

Met het gaan rijden van de Intercity tussen Zwolle en Enschede zijn de extra spitsritten gerealliseerd. De extra ritten rijden, naast de spits, ook over de gehele dag.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel overnemen exploitatie en voorbereiden elektrificatie spoorlijn Zwolle - Enschede [PS/2013/196 ] (bijbehorend besluit).

Perspectiefnota 2015 (PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Investeringsvoorstel elektrificatie en verbetering treindienst Zwolle – Enschede [PS/2014/427 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Het tweede perronspoor is gerealiseerd waardoor de intercity nu kan rijden van Enschede naar Zwolle.