Ontwikkelingen

Nederland is een open samenleving. Openbaarheid van overheidsinformatie en transparantie van besluitvormingsprocessen zijn essentieel. Digitalisering biedt daarin mogelijkheden en is de norm voor dienstverlening aan inwoners. Het maatschappelijke belang van en de behoefte aan control zijn groot. Inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van ons handelen maar ook de getrouwheid van financiële systemen en beheersen van juridische risico’s zijn een noodzakelijk voorwaarde voor goed openbaar bestuur. De omgeving is complex en veranderlijk. Bij het realiseren van doelen moeten we samenwerken met andere organisaties. Dat vergt flexibele structuren, systemen en processen rond informatievoorziening, financiën, regelgeving en personeel.

Voor het Jaarverslag 2018 hebben we bij vijf projecten een CO2-footprint uit laten voeren (motie Stelpstra). Deze footprint berekenen we elke twee jaar bij het Jaarverslag. We hebben projecten geselecteerd die in 2018 veel te maken hadden met de uitstoot van CO2. De projecten vinden bij verschillende eenheden bij de provincie Overijssel plaats en zijn daarom divers. De provincie Overijssel heeft bij al haar projecten aandacht voor een zo laag mogelijke CO2-uitstoot. Per project zijn er verbetermogelijkheden genoemd. Gezien de arbeidsintensieve inspanningen en de financiële kosten om deze footprints te maken zullen wij hier binnen de betekenisvollere P&C-cyclus naar een voortzetting van deze motie kijken.