Inleiding

Ontwikkelingen

Nederland is een open samenleving. Openbaarheid van overheidsinformatie en transparantie van besluitvormingsprocessen zijn essentieel. Digitalisering biedt daarin mogelijkheden en is de norm voor dienstverlening aan inwoners. Het maatschappelijke belang van en de behoefte aan control zijn groot. Inzicht in de effectiviteit en doelmatigheid van ons handelen maar ook de getrouwheid van financië ...