Context

Onze visie op duurzaamheid bestaat uit de overkoepelende missie Mooi, Leefbaar en Toekomstbestendig Overijssel en vijf kernambities:

  • Een klimaatbestendig Overijssel.
  • Een duurzame energiehuishouding.
  • Kringlopen sluiten, of toegroeien naar een circulaire economie.
  • Beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur.
  • Natuur als ruggengraat.

In het Programma Duurzaamheid maken wij zichtbaar en toegankelijk wat de provincie doet op het gebied van duurzaamheid en bouwen wij aan netwerken van “Waardemakers”, dat zijn op kop lopende innovatieve en duurzame partners, die via de weg van samenwerking in duurzame ontwikkeling en innovatie de regionale economische structuur versterken. Daarnaast stimuleren wij duurzaamheidsinitiatieven van ondernemers, burgers of maatschappelijke organisaties die gericht zijn op het vergroten van kennis en bewustwording over de vijf kernambities.