Context

Welke grondbeleidsinstrumenten de provincie inzet in een project of programma is afhankelijk van de rol die we nemen in een samenwerking. In de meeste gevallen hebben we een regierol, ook participeren we in projecten. De inzet van grondbeleidsinstrumenten is daarnaast afhankelijk van het doel, ons belang en de risico's.