Context

Er wordt in Overijssel al veel ervaring opgedaan met noaberschap als basis voor sociale kwaliteit. Denk aan (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. De ontwikkeling van lokale regie staat nog in de kinderschoenen. De ervaring die we in 2017 hebben opgedaan met het investeren in lokale initiatieven en het inzicht in leereffecten, gebruiken we in 2018 om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen lokale ontwikkelingen, waarbij we gericht gebruik maken van de kennis en ervaringen uit de afgelopen uitvoeringsperiode.
  2. Via een helpdesk sociale kwaliteit ondersteunen wij lokale initiatieven met kennis, ervaring, lokale netwerken en expertise.

Toelichting op voortgang

De subsidieregeling Samen voor Elkaar voor kleine, maatschappelijke initiatieven was weer een succes. Voor het eerst werkten we samen met de 4D-makelaars van Stimuland. Deze makelaars vormen ook de helpdesk sociale kwaliteit. We financierden initiatieven die bijdragen aan meer bewegen en gezond leven. We zien dat veel maatschappelijke organisaties meer aandacht hebben voor gezondheid en verbreding van activiteiten naar bewegen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

www.overijssel.nl/socialekwaliteit