Context

Steeds vaker wordt er van kwetsbare inwoners verwacht dat zij zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en leven. Kortom zelfredzaam zijn. Wij blijven ons samen met gemeenten en initiatiefnemers inzetten voor een inclusieve samenleving. Daarom ondersteunen wij via hen kwetsbare inwoners bij het vergroten van hun (economische) zelfstandigheid en levensvaardigheden. Dit doen wij door het investeren in bovenlokale projecten, waarbij we actief inzetten op kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers. De ervaring die wij in 2017 hebben opgedaan, gebruiken we in 2018 om nog beter in te kunnen spelen op de wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen gemeenten en organisaties bij bovenlokale projecten die bijdragen aan zelfstandig leven.
  2. Wij dragen bij aan onderlinge kennisuitwisseling tussen initiatiefnemers en het vergroten en beschikbaar maken van collectieve kennis.
  3. Wij voegen sociale kwaliteit toe aan minimaal 5 cross-overs vanuit andere programma’s/kerntaken.

Toelichting op voortgang

Initiatiefnemers, gemeenten en ondernemers hebben provinciale ondersteuning gekregen bij het doen van haalbaarheidonderzoeken, verkenningen en maken van businessplannen. Ook hebben we geïnvesteerd in projecten waar meer dan twee gemeenten bij betrokken zijn. Deze projecten richten zich bijvoorbeeld op het voorkomen van eenzaamheid (Dag!en Doen!), (jonge) mantelzorgers, exploitatie en programmaring multifunctionele accommodaties, dorpsvisies of opzetten lokale zorgcoöperaties.

Slimme verbindingen met andere programma's en kerntaken resulteerden onder andere in het symposium Iedereen een Thuis. Een samenwerking met Ruimte en Bereikbaarheid, waarin hun 'hardware' (investeren in stenen) gekoppeld is aan de 'software' (projecten sociale kwaliteit) van sociale kwaliteit. Samen met Natuur en Milieu is geinvesteerd in verschillende projecten, zoals Gezond Natuurwandelen.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit