Context

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de uitstroom en de daarop volgende door- of instroom van medewerkers. De beroepsbevolking verkleint, verandert en werkt langer door. Vergrijzing en krapte van de arbeidsmarkt gaan hand in hand als gevolg waarvan op middellange termijn er steeds meer sprake zal zijn van een ‘strijd om talent’. De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn.