Context

De wetgeving van het Rijk en Europa bepaalt de 'speelruimte' van de provincies. In interprovinciaal verband werken we op de belangrijke dossiers aan een gezamenlijke inbreng van de provincies. Wij doen dit door:

  • Beïnvloeden van regelgeving, wetgeving en beleid.
  • Verwerven van regionale fondsen en experimenteerruimte.

Actuele opgaven zijn de Omgevingswet (zie prestatie 1.1.7 ) en de Nationale Omgevingsvisie.

Acties

  1. Wij lobbyen op wetgeving, regelgeving, vergunningen en beleid onder andere op: Mijnbouwwet en Nationale Omgevingsvisie.

Toelichting op voortgang

Wij hebben ons in IPO-verband ingezet om onze strategische blik op thema's als klimaat en water ook bij andere provincies en het Rijk te agenderen. Ook zijn we actief in het proces rond de Nationale Omgevingsvisie.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De provincie is belangen behartiger en lobbyist.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.