Context

Wij bouwen verder aan de kennisinfratructuur sociale kwaliteit, waarin kennis wordt ontwikkeld, geborgd, vergroot, beschikbaar gesteld en gedeeld. Onze kennispartners dragen hier aan bij vanuit de Alliantie Sociale Kwaliteit (www.askoverijssel.nl). Wij leggen actief verbindingen tussen initiatiefnemers, versterken nieuwe netwerken en vertalen kennis en informatie uit door ons mede-mogelijk gemaakte projecten naar bruikbare informatie. Wij ontdekken uit slimme cross-overs hoe sociale kwaliteit onze andere kerntaken kan versterken op het gebied van kennisontwikkeling, nieuwe manieren van monitoren en meer inzicht in leereffecten bij initiatiefnemers. Wij zetten de door de Universiteit van Twente ontwikkelde beleidsmonitor in, zodat we aan de hand van netwerkanalyse nog beter zicht krijgen op de opbrengst van projecten. Wij verdiepen de kennisuitwisseling met andere provinciale participatieve trajecten, zoals Experimenten Bestuursstijl en de Stadsbeweging.

Acties

  1. Wij ontwikkelen en vergroten kennis en maken deze via de kennisinfrastructuur Sociale Kwaliteit beschikbaar aan de samenleving.
  2. Wij zetten de in 2017 ontwikkelde beleidsmonitor sociale kwaliteit in.
  3. Wij willen inzicht in de leereffecten bij initiatiefnemers en ontwikkelen nieuwe manieren van monitoring in cross-over projecten in samenwerking met andere programma's. Wij zetten de in 2017 ontwikkelde beleidsmonitor sociale kwaliteit in. We experimenteren met cross-overs en gezamenlijke projecten in samenwerking met andere programma’s.

Toelichting op voortgang

Maatschappelijke initiatieven en gemeenten hebben gemerkt dat we ons open netwerk optimaal inzetten. Met de aanpak 4D is Stichting Stimuland voor ons samen met partners uit het open netwerk actief. Vijf 4D-makelaars (Durven, Delen, Denken, Doen) zijn in het gebied het eerste aanspreekpunt voor initiatiefnemers. Het zijn professionals met een uitgebreid lokaal netwerk en kennis van maatschappelijk initiatieven. Ook hebben zij per regio handgeld beschikbaar om projecten verder te brengen. Iedere twee weken is het team sociale kwaliteit (ambtelijk) samen met de 4D-makelaar 'on tour' en bundelen we onze kennis in gesprekken met initiatiefnemers. Samen met de UT monitoren we deze manier van werken.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Faciliteerder, regisseur

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit