Context

We hebben de wettelijke taak om actief, duidelijk, toegankelijk en tijdig te communiceren. Wij informeren de Overijsselse samenleving over onze doelstellingen en resultaten die wij nastreven en realiseren.

Acties

  1. Wij communiceren in begrijpelijke taal, tijdig, transparant en in een herkenbare huisstijl over beleids- en besluitvorming. Dit doen we online en onder andere via het Jij & Overijssel magazine.
  2. Wij concentreren de communicatieve inzet op drie kernthema’s (krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur) en verstevigen de verbinding met de provinciale lobbyinzet (prestatie 7.3.2).
  3. Wij meten onze communicatie-inspanningen op bereik en effectiviteit en stellen op basis hiervan eventueel onze keuze voor communicatiemiddelen bij.
  4. Wij implementeren het nieuw ontwikkelde crisiscommunicatiebeleid.

Toelichting op voortgang

We hebben het afgelopen jaar de belangrijkste boodschappen van de provincie op heldere wijze voor het voetlicht gebracht door gebruik te maken van onze website, sociale mediakanalen en print. Daarbij maken wij steeds meer gebruik van beelden, storytelling, interactie via social media, een cross-mediale aanpak en monitoring via onze ‘Newsroom’. Op basis van monitoring en meetresultaten passen we onze middelenmix steeds aan voor de juiste match tussen boodschap en doelgroep, om zo doel en bereik te optimaliseren.

De communicatiestrategie met kernthema’s (goed bestuur, aantrekkelijke leefomgeving en krachtige economie) is leidend geweest bij de prioritering van onze communicatie-inzet. De resultaten van een eerste nulmeting op de uitvoering hiervan zijn dit jaar benut om onze aanpak verder te optimaliseren. Dat heeft in 2018 geresulteerd in meer concrete focus op deze thema’s.

Met het organiseren van ‘lobbytafels’ en verdere integratie van lobby in onze communicatiestrategie is de verbinding tussen lobby en communicatie verder versterkt. Voor zover we als provincie een rol spelen in crisiscommunicatie voldoet onze werkwijze hierin.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2.