Inleiding

Ontwikkelingen

We richten ons op een goede balans tussen economie en ecologie en daarbinnen tussen natuur en landbouw. Voor de lange termijn ontwikkelen we strategieën voor de verduurzaming van het landelijk gebied. Strategieën die de landbouw toekomstbestendig maken en die bijdragen aan een gewaardeerde landschap- en natuurkwaliteit en aan een natuur die ruimte biedt aan economische ontwikkeling. De u ...