In de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ zijn de  projecten uit de (voormalige) Dynamische Beleidsagenda (DBA) opgenomen. Naast deze projecten zijn alle investeringsprojecten in de provinciale infrastructuur in dit overzicht opgenomen, aangezien al deze investeringen voortaan worden geactiveerd. Voor de projecten uit de voormalig DBA wordt het verloop van de reserve provinciale infrastructuur nog wel afzonderlijk inzichtelijke gemaakt.

Bijlage - Investerings projecten

Financiering

Realisatie

2018

2019 t/m 2023

Totaal budget

Bijdrage derden

Bijdrage provincie

Totaal 2004-2017

begroting 2018

Realisatie 2018

Resultaat 2018

Begroting

Planstudiefase

Planuitwerkingsfase

N337 Rotonde Olst

949.000

0

949.000

34.000

100.000

37.000

63.000

815.000

N307 (Excl. € 16,016 mln AKVO)

2.500.000

0

2.500.000

440.661

145.000

134.000

11.000

1.914.600

N732 VOC's Lonneker - Losser

1.812.000

0

1.812.000

346.000

102.000

47.000

55.000

1.364.000

Vechtdalverbinding (N340 - N377)

201.000.000

11.000.000

190.000.000

42.801.000

7.692.000

7.544.000

148.000

150.507.000

Realisatiefase

N344 Oude Molenweg

1.000.000

125.000

875.000

17.000

11.000

90.000

-79.000

972.000

N737 Innovatiedriehoek

8.788.000

104.000

8.684.000

950.000

625.000

585.000

40.000

7.213.000

N733 Enschede - Oldenzaal incl. Lonneker

6.855.000

658.000

6.197.000

4.703.000

69.000

9.000

60.000

2.083.000

N343 rondweg Weerselo

13.370.000

1.515.000

11.855.000

3.181.000

189.000

94.000

95.000

10.000.000

N34 stroomweg Witte Paal - Grens Drenthe

55.090.000

4.949.000

50.141.000

16.652.000

34.738.000

32.870.000

1.868.000

3.700.000

N348 Raalte-Ommen incl VOC afslag Lemerlerveld

13.600.000

2.050.000

11.550.000

2.929.000

10.671.000

4.670.000

6.001.000

0

N331 VOC's Hasselt

8.850.000

2.275.000

6.575.000

2.112.000

6.738.000

8.319.000

-1.581.000

0

Financiële afwikkeling en Nazorg

N331 Zwartsluis - Vollenhove

7.600.000

376.000

7.224.000

7.226.000

0

0

0

0

N350 Rijssen-Bussinkweg incl kruispunt calamiteitenroute

9.641.000

592.000

9.049.000

9.551.000

0

0

0

0

Overige

Vervangingsinvesteringen 2016-2019 *

27.491.000

0

27.491.000

4.261.000

2.877.000

2.865.000

12.000

20.353.000

Kanaal Almelo de Haandrik

6.592.000

592.000

6.000.000

-588.000

1.588.000

798.000

790.000

5.592.000

Vervangingsinvestering 2020-2023

40.359.000

359.000

40.000.000

0

2.359.000

1.623.000

736.000

18.000.000

Totalen

405.497.000

24.595.000

380.902.000

94.615.661

67.904.000

59.685.000

8.219.000

222.513.600

Toelichtingen
De toelichting bij de tabel vindt u hier.