Met ingang van 2006 is de regelgeving Single Information, Single Audit (SiSa) op provincies en gemeenten van toepassing. Deze regels zijn erop gericht om de verantwoording aan het Rijk over de specifieke uitkeringen aan lokale overheden te laten plaatsvinden via het Jaarverslag en niet meer via een afzonderlijke verantwoording per specifieke uitkering.

In 2018 valt voor ons nog één regeling onder SiSa: (E3) Subsidieregeling sanering verkeerslawaai (inclusief bestrijding spoorweglawaai). Voor deze regeling is door het betreffende vakdepartement vastgesteld welke indicatoren verantwoord moeten worden. Deze is opgenomen in de bijlage SiSa. Klik hier voor de bijlage.

De SiSa-bijlage valt onder de controleverklaring bij de Jaarrekening en daarmee vervangt deze
verklaring de afzonderlijke verklaringen per regeling.