Context

De variatie van het Overijsselse landschap is een belangrijke kwaliteit van de provincie. Dit landschap wordt al eeuwen lang gebruikt door bewoners, ondernemers, recreanten en biedt ruimte aan natuurlijke systemen. Onze leefomgeving verandert omdat we nieuwe wensen hebben, ruimte zoeken om te ondernemen, goed te wonen, te ontspannen. Maar ook omdat we voor een aantal grote opgaven staan die ruimte vragen. Denk alleen al aan vraagstukken op thema’s als klimaat en energie. De ruimtevragen die met deze opgaven samenhangen, landen voor een belangrijk deel in het landelijk gebied.

Zo faciliteren en ondersteunen we de aanpak van vrijkomende agrarische bebouwing en tillen we de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, op tot een gebiedsgerichte kwaliteitsverbetering. Wij voeren dit uit in samenhang met kerntaak 3 Vitaal platteland.