Context

De decentralisatie van het natuurbeleid heeft gezorgd voor een toename van het aantal opgaven, taken en activiteiten voor beleidsontwikkeling.

Om ons beleid voor natuur en het landelijk gebied te versterken blijven we inspelen op actuele ontwikkelingen. De evaluatie van het Natuurpact in 2017 heeft onze koers bevestigd om daarbij meer verbindingen te leggen tussen natuur, economie en samenleving.

In 2018 werken we deze koers verder uit via ondermeer de implementatie van de natuurvisie, waarmee we ook de aanbevelingen uit de evaluatie van het Natuurpact opvolgen. Daarnaast ontwikkelen we een strategie voor de verduurzaming van het landelijke gebied. Dat doen wij samen met de partners van Samen Werkt Beter en waar nodig zoeken we nieuwe coalities. Ook blijven we inzetten op het beïnvloeden van Europese beleidsontwikkeling.

Via monitoring en evaluatie verzamelen we informatie die we gebruiken voor verdere doorontwikkeling van ons beleid.