Context

Om bezoek, verblijf en bestedingen (en daardoor werkgelegenheid) te stimuleren, participeren wij in het uitvoeringsprogramma van Gastvrij Overijssel 2016-2020. Doelstellingen van dit programma zijn 1.500 extra arbeidsplaatsen, een toename van 15% buitenlandse gasten, een marktaandeel op de Nederlandse vakantiemarkt van 11% en € 75 miljoen extra investeringen. Het programma beoogt Overijssel een gevarieerder en aantrekkelijker bestemming te maken. De grote rijkdom aan evenementen op het gebied van cultuur, sport en bewegen, streekeigen traditie en gastronomie in Overijssel leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Een stevig fundament van (potentieel) beeldbepalende evenementen promoten Overijssel als gastvrije, culturele en sportieve provincie.