Context

Om de balans tussen welzijn, welvaart en natuurlijke voorraden ook daadwerkelijk te realiseren in een veranderende maatschappij moeten we nog meer dan in het verleden aan de voorkant van processen samenwerken in constante dialoog met partners. Onze taken in de ruimtelijke ordening zijn onlosmakelijk verbonden aan onze mobiliteitstaken (zie kerntaak 4).

Actuele opgaven voor 2018 zijn:

  • Implementatie van de Omgevingswet.
  • Nationale Omgevingsvisie.