Inleiding

Ontwikkelingen

In 2016/2017 zijn de uitdagingen verwoord in investeringsvoorstellen voor de drie pijlers binnen regionale economie: vestigingsklimaat, aansluiting Onderwijs/arbeidsmarkt en versterking concurrentievermogen bedrijfsleven. Daarmee zijn de kaders voor de komende jaren geschetst. Onze keuzes reflecteren de dynamiek in de (inter)nationale economie. Het vestigingsklimaat wint aan kracht door scherpere ...