Context

Sport en bewegen verbindt honderdduizenden mensen in Overijssel. Samen met betrokken (sport) organisaties en gemeenten geven wij uitvoering aan onze koers op het gebied van gezond bewegen. Wij zetten daarbij verder in op breedtesport en ondersteunen gemeenten en (sport)organisaties bij maatschappelijke activiteiten, gericht op talentontwikkeling en breedtesport, en leggen daarbij een relatie met topsport. Wij versterken de infrastructuur op het gebied van talentontwikkeling en zetten in op robuuste en bovenlokale projecten die gezond bewegen op lokaal niveau bevorderen. De ervaring die wij in 2017 hebben opgedaan, gebruiken we in 2018 om nog beter in te kunnen spelen op wensen en behoeften uit de samenleving.

Acties

  1. Wij investeren in robuuste bovenlokale projecten die bijdragen aan gezond bewegen voor Overijsselaars.
  2. Wij dragen bij aan het versterken van de infrastructuur ten behoeve van breedtesport en talentontwikkeling.

Toelichting op voortgang

Twentse gemeenten presenteerden in 2018 hun Visie op sport. Vanuit een gedeelde ambitie LevenLangBewegen investeerde de provincie samen met deze gemeenten in het project Loopland Overijssel en Talentherkenning en ontwikkeling door veelzijdig bewegen. Daarnaast investeerden we in het project Haal het beste uit jezelf en elkaar!, gericht op talentontwikkeling en breedtesport. Initiatiefnemers zijn een kopgroep van initiatiefnemers, sportbedrijven en stichting topsport Overijssel. De verbinding die we in 2018 legden tussen betrokken sportorganisaties, sportbedrijven en gemeenten, resulteerde in vergaande ideeen over de ontwikkeling van een betere infrastructuur en de ambitie voor een Alliantie Leven Lang Bewegen. Deze ideeën zullen in 2019 concreet worden.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website sociale kwaliteit