Context

De Overijsselse bestuursstijl vraagt om maatwerk juridische oplossingen. Participerend bestuur vergt flexibele juridische instrumenten om initiatieven in de samenleving te stimuleren en te volgen.

Acties

  1. Wij leveren juridische adviezen die juist, tijdig en volledig zijn en primair gericht op het bijdragen aan oplossing van het maatschappelijk vraagstuk.
  2. Wij verbeteren juridische kennisdeling door actuele informatie over wetgeving en jurisprudentie op intranet, een toegespitst scholingsaanbod en door juridische kennismanagement en deskundigheidsbevordering.

Toelichting op voortgang

Afgelopen jaar is onverminderd ingezet op flexibele inzet van juridisch instrumentarium. In bepaalde gevallen is 'scherpe'  juridische inzet onvermijdelijk, bijvoorbeeld in bouwgeschillen of bijvoorbeeld in het dossier van de Kamperlijn. Waar mogelijk gebruiken we regelarme of informele oplossingen. Mooi voorbeeld van een mixvorm is de insteek die is gekozen bij de behandeling van de schades bij kanaal Almelo-de Haandrik.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.