Context

In 2018 meten en evalueren wij de resultaten ten aanzien van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem met behulp van onze monitoringsinstrumenten. Daarnaast brengen wij in samenhang met onze provinciale programma’s in beeld op welke duurzaamheid en gezondheidsaspecten wij willen meten.

Acties

  1. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel.
  2. Wij verkennen aan de hand van onze duurzame kwaliteitsambities en onze ambitie om te werken aan gezond en veilig leefmilieu hoe wij dit willen meten en welke indicatoren we daarvoor benutten.

Toelichting op voortgang

De luchtkwaliteit wordt jaarlijks weergegeven in de Monitorings-rapportage van het samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Er zijn geen overschrijdingen van de wettelijke normen geconstateerd (rapportage). We werkten mee aan de voorbereiding van het Schone Lucht Akkoord.

Onder prestatie 2.6.1 hebben wij onderzoek uitgevoerd op het gebied van milieu en gezondheid. Met de resultaten van het onderzoek bepalen wij welke indicatoren wij willen gebruiken om een gezond en veilig leefmilieu in beeld te brengen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.