Context

Het programma duurzaamheid is een uitwerking van de Omgevingsvisie en is aangekondigd in de Perspectievennota 2016. Het programma maakt zichtbaar en toegankelijk wat de provincie doet op het gebied van duurzaamheid, door de goede voorbeelden uit Overijssel voor het voetlicht te brengen en te delen. Daarnaast faciliteren en stimuleren we MKB- ondernemers die samen met andere partijen werken aan economische en duurzame ontwikkeling via innovatie. Wij faciliteren daarbij zowel de kennisdeling als de concrete samenwerking in projecten, binnen het geheel van samenwerkende netwerken in Overijssel. Die samenwerkende netwerken noemen we Waardemakers netwerken.

Acties

  1. Het presenteren van goede voorbeelden die onze duurzaamheidsambities voor het voetlicht brengen.
  2. Het faciliteren van minimaal twee waardemakersnetwerken.

Toelichting op voortgang

We presenteren goede voorbeelden van onze duurzaamheidsambities op onze provinciale website www.overijssel/thema’s/duurzaam.nl.

Deze website laat de duurzame rode draad door de verschillende programma’s en projecten zien en is bedoeld om kennis te delen, te inspireren en om voorbeelden met geïnteresseerden te verbinden. De website is ingericht als een expositie. Regelmatig verschijnen er nieuwe voorbeelden op de website.

In 2018 waren er twee Waardemakersnetwerken actief. De ondernemers in deze netwerken werden ondersteund in keten- en systeeminnovaties. Aan het einde van 2018 waren in de twee netwerken ruim 40 ondernemers actief. Daarnaast zijn er circa 50 ondernemers betrokken bij de netwerken. Zij participeerden bijvoorbeeld in één van de projecten, of deden mee in één van de cross over-thema’s tussen de netwerken, zoals mobiliteit of de human capital agenda/sociaal ondernemerschap.

Inmiddels is er meer gerealiseerd dan twee netwerken. De ondernemers werken met elkaar inmiddels aan circa 10 projecten, die alle in een verschillend stadium van innovatieontwikkeling zijn. Deze samenwerkingen bieden veel kansen voor toekomstige keten- en systeeminnovaties.

Financiën

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie sluit aan bij behoeften en wensen van ondernemers en samenwerkingpartners in de Waardemakers netwerken. Het “wat” is in de vorm van ambitie en project ideeën aanwezig in het netwerk. Wij faciliteren het “hoe”. We herkennen vragen en kansen en denken vervolgens mee over mogelijke oplossingen.

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel programma Duurzaamheid