Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid enleefbaarheid. Binnen de provincie wordt meegewerkt aan het Rijksprogramma Beter Benutten. Onderdeel daarvan zijn landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), fietsstimulering, optimalisatie keten fiets – openbaar vervoer. werkgeversaanpak (Twente Mobiel, Koplopersaanpak Zwolle-Kampen-Netwerkstad en Slim Reizen Stedendriehoek) en logistiek.