Context

Bibliotheken zijn naast festivals en bioscopen de meest bezochte culturele voorziening in de provincie (Burgerpanel Overijssel). Overijsselse bibliotheken doen het relatief goed. De landelijke trend van afname van uitleen en vergroting van de fysieke afstand tot een bibliotheekvestiging wordt echter de komende jaren ook in onze provincie verwacht. Overijsselse bibliotheken staan dus voor de uitdaging om te blijven innoveren zodat hun aanbod aansluit bij de huidige tijd. De bibliotheek van vandaag en morgen beperkt zich niet tot het uitlenen van materiaal, maar is een ontmoetingsplaats in de lokale samenleving, een plek om te leren, en biedt ruimte voor lokale organisaties en initiatieven. In veel gemeenten worden bibliotheken met succes ingezet bij bestrijding van laaggeletterdheid. Het stimuleren van bibliotheekinnovatie is een van onze provinciale taken uit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken.