Het dagelijks bestuur van de provincie bestaat uit de Commissaris van de Koning (voorzitter) en vijf gedeputeerden. Samen vormen zij het college van Gedeputeerde Staten.

Commissaris van de Koning

De heer ir. A.P. (Andries) Heidema is Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. De Commissaris van de Koning beheert de portefeuille 'kwaliteit openbaar bestuur'.

Naast de taken uit zijn portefeuille, heeft de CdK een aantal Rijkstaken waaronder burgemeestersaangelegenheden, grensoverschrijdende samenwerking, ambtsbezoeken, ombudszaken, openbare orde en veiligheid en het gastheerschap tijdens bezoeken van leden van het Koninklijk Huis. De Commissaris van de Koning is zowel voorzitter van Provinciale Staten als van het college van Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten

Het College van Gedeputeerde Staten bestaat uit de volgende gedeputeerden (inclusief portefeuilleverdeling). Ook de Commissaris van de Koning heeft een portefeuille in dit college.

Y.J. (Eddy) van Hijum (CDA) - Portefeuille A: Economie, Financiën en Deelnemingenbeleid
- Economie (inclusief innovatie en recreatie en toerisme).
- Techbase Twente.
- Financiën.
- Deelnemingenbeleid.
- IPO-bestuur.

E. (Bert) Boerman (ChristenUnie) - Portefeuille B: Mobiliteit, Water en Sociaal
- Mobiliteit.
- Water.
- Sociaal.
- Gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Vecht.
- Gebiedsontwikkeling Spoorzone Zwolle.
- Deltaprogramma (inclusief gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta).
- Ruimte voor de Rivierprojecten (inclusief gebiedsontwikkeling Ruimte voor de Rivier IJsseldelta).

W.H. (Hester) Maij (CDA) - Portefeuille C: Landbouw, Natuur en Cultuur
- Landbouw en natuur.
- Cultuur (inclusief monumentenzorg en erfgoed).
- Nb-vergunningen.
- Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente (inclusief Nationaal Landschap Noordoost-Twente).
- Coördinatie Netwerkstad Twente.

J.M.E. (Annemieke) Traag (D66) - Portefeuille D: Energie, Milieu en Europa
- Duurzaamheid en energie.
- Milieu (inclusief bodemsanering).
- Europa (inclusief Agenda Stad / Urban Agenda en fondsenstructuur).
- Vergunningverlening (inclusief Regionale Uitvoeringsdiensten).
- Coördinatie Zwolle Kampen Netwerkstad / regio Zwolle.

M.T. (Monique) van Haaf (VVD) - Portefeuille E: Ruimte, Grondbeleid en Handhaving
- Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief wonen en ondergrond).
- Financieel toezicht gemeenten en waterschappen.
- Grondbeleid.
- Handhaving.
- Coördinatie Stedendriehoek.

A.P. (Andries) Heidema - Portefeuille V: Kwaliteit openbaar bestuur
- Voorzitterschap GS en PS.
- Kwaliteit openbaar bestuur.
- Integriteit bestuur.
- Rechtspositie provinciale bestuurders.
- Coördinatie openbare orde en veiligheid.
- Externe betrekkingen en lobby.
- Communicatie / informatiebeleid.
- Gebouwen en facilitair beleid.
- Personeel en organisatie.