Context

Hoewel het vertrouwen in de overheid onder invloed van de positieve economische ontwikkeling is toegenomen, is legitimatie van het bestuur een permanent aandachtspunt. Onze bestuursstijl beoogt enerzijds nadrukkelijker burgers zelf positie te geven. Dat vraagt om flexibele juridische procedures en criteria of zelfs de afwezigheid daarvan. Aan de andere kant kan die werkwijze op gespannen voet staan met beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid en aldus bijdragen aan het gevoel van onrechtvaardigheid en afnemend vertrouwen. In dat potentiële spanningsveld streven wij optimale oplossingen na.

Acties

  1. Wij leggen bij juridische advisering de nadruk op transparantie, redelijkheid en motivering, de-escalatie en oplossingsgerichtheid.
  2. Wij voeren juridische audits uit naar behandeltermijnen en motivering.

Toelichting op voortgang

In het handelen van de provincie zijn de genoemde karakteristieken van juridische advisering goed herkenbaar. In het oog springend zijn onder meer de schadevergoedingen in Olasfadossier,  het geschil over de Kamperlijn en meer recent de aanpak met betrekking tot de schadegevallen nabij het kanaal Almelo-De Haandrik. Er zijn dit jaar geen audits afgerond; de inzet concentreerde zich op de implementatie van aanbevelingen audit staatssteun.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.